Galerie obrazů-rok 2015

Studuji řeč struktur a povrchů. Pro struktury používám prach, piliny, hlínu, asambláž. Vzrušuje mě juta-se svými vadami a nepravidelnostmi už sama o sobě nese jistou řeč. Pokračuje též schovávání věcí a vrstvení.

Pivní víla
Pivní víla
Akryl a olej na plátně. 58x72cm
Portrét spolužačky
Bourání mrakodrapu
Stavba domu
Akryl a beton na sololitu; 140x70cm.
Na obraze se konceptuálně propojuje vlastní fyzický akt jeho tvorby s narativem na něm zobrazeným. Původně měl obraz vypadat jinak - ale v průběhu práce se mi nezdál. Pokoušel jsem se tedy odstranit namalované smirkem - a v tu chvíli jsem si všiml, že je vlastně hotový. Pro stvrzení toho jsem se na něm sám zobrazil v bouracím stroji.
Stavba domu
Stavba domu
Akryl, hlína, beton, rozdrcená cihla a dřevěné piliny na jutě a bavlněném plátně; 120x100cm.
Doslovnost a materiálovost. Beton je malovaný betonem, hlína hlínou, cihly rozdrcenými cihlami.
Otec staví dům a syn v rohu také.
Zatáčka
Zatacka
Akryl a hlína na jutě; cca 60x50cm
Obraz netradičního-zatočeného-formátu. Lidé v autech jsou vytvořeni plasticky z hlíny. Dostávají se tak do kontrastu s plošnými automobily
Sběrný dvůr
Smelc
Akryl, hlína, piliny a nalepené předměty na jutě; 80x90cm
Sběrný dvůr je pro mě místo ke hledání pokladů. I divák zde si může hledat vizuální "poklady". Zkoumám řeč struktur, povrchů a materiálů. Pro tuto řeč jsem vynašel pojmenování vizuální chuť.
Nový sběrný dvůr
Nový sběrný dvůr
Akryl, hlína, piliny, sádra, koláž na jutě; 80x90cm
Zachycuji ten stejný sběrný dvůr jako na předchozím obraze. Tento je však po rekonstrukci. A ještě v něm nic není-všechny kontejnery jsou prázdné.
Autoportrét
Autoportrét
Akryl a hlína na jutě; 40x53cm
Říkali mi na střední škole: když malujete lidské tělo, představujte si i vnitřek-ciťte tam kosti, šlachy, svaly...ať to má pevnost, tvar
Tak jsem je poslechl a namaloval jsem autoportrét po vrstvách: namaloval jsem nejprve kosti, mozek, lebku, různé trubice, cévy, žíly, oční bulvy...a nakonec kůži, vlasy, brýle a oblečení (to na úkor světla, stínů a odrazů). Zajímalo mě, jak se vrstvy které už nejsou vidět, a jsou překryté, projeví na výsledku a jak tam tedy budou cítit.
Sochaři
Sochaři
Akryl a hlína na jutě; 62x53cm
Pohled do sochařského ateliéru. Dva sochaři (jejichž těla jsou namalována hlínou a oblečena do akrylu) vytvářejí sochu z hlíny. Je to spravedlnost, meč už mají připravený, váhy jsou však pouze v náčrtu na zdi.
Sochařský ateliér
Sochaři
Akryl a hlína na jutě; 62x53cm
Pohled do sochařského ateliéru. Sochař není přítomen, vidíme modelku a nedokončenou sochu. Modelka je namalována (přesněji řečeno vymodelována) z hlíny stejně jako socha. Na modelku čeká její oblečení na věšáku, na sochu náčiní v policích.
Tunel
Tunel Tunel
Akryl, hlína, piliny a sádra na jutě; 71x53cm
Tunel skrz obraz-masivní vrstvu hlíny (vede opravdu skrz)
Fronta
Fronta
Akryl a hlína na plátně 28x38cm
Lidé čekají ve frontě-jsou malováni postupně jeden na druhého. Až obraz přešel do prostorového objektu. Tedy namalováni jsou i ti, kteří nejsou vidět. Jejich těla jsou z hlíny, zatímco oblečení z akrylu.
Špalek
Sochaři
Akryl na ztrouchnivělém trámku 10x10x cca20cm
Objekt inspirovaný tím jak to žije (stínky, pavouci...) na spodních stranách odhozených prken. Na mém špalku však žije průměrná česká rodina. Objekt určený k instalaci do životního prostředí. Nejlépe do nějaké zanedbané zahrady.